Katarzyna Szymon – fałszywa prorokini

Fałszywa mistyczka Katarzyna Szymon była promowana przez “Dziecko Królowej Pokoju” w artykule:  https://dzieckonmp.wordpress.com/2010/03/09/katarzyna-szymon-polska-stygmatyczka/ – z dnia 9 marca 2010                                                                                                                                                                                                                            W owym artykule znajdowały się następujące słowa: “Nadzwyczajna pokora i niezwykłe cierpienia, które przechodziła wykluczają jakikolwiek błąd w rozeznawaniu jej charyzmatów.” Tego typu twierdzenie jest sprzeczne z naukami teologów o rozeznawaniu objawień. To, że jakaś osoba jest pokorna oraz znosi dzielnie nieprzyjemności nie znaczy, że na pewno jej charyzmaty są pochodzenia nadprzyrodzonego. Także osoby będące niezrównoważonymi psychicznie mogą być pokorne oraz znosić wytrwale cierpienia.

Katarzyna Szymon aprobowała fałszywe objawienia Kazimierza Domańskiego w Oławie popierającego okresowo objawienia innego fałszywego mistyka: Niemca Williama Kamma z australijskiej Nowry. William Kamm głosił między innymi herezję, że święty Józef oraz rodzice Maryi zostali wzięci do nieba duszą i ciałem, chociaż według nauczania Kościoła Katolickiego tylko z rodziny Jezusa tylko Maryja została wzięta do nieba (podczas gdy Jezus wcześniej wstąpił do nieba) [1]. Co więcej, William Kamm został w 2005 roku skazany na karę więzienia za seksualne wykorzystanie 15-letniej dziewczyny [2].

[1] – http://www.voxdomini.com.pl/roz/ro12.html  

[2] – http://en.wikipedia.org/wiki/William_Kamm 

                                                                                                                                                                                

 

 

Advertisements

Fałszywe objawienia w Bayside

Rzekome objawienia w nowojorskim Bayside były propagowane przez “Dziecko Królowej Pokoju” w następujących artykułach: http://dzieckonmp.wordpress.com/2010/04/20/ostrzezenie/ – z 20 kwietnia 2010 http://dzieckonmp.wordpress.com/2010/07/24/dym-szatana-przedostal-sie-do-swiatyni-boga/ – z 24 lipca 2010

W celu wyrobienia sobie zdania o tych domniemanych objawieniach warto zacytowac dwa fragmenty orędzi z Bayside przytaczane przez Ronalda L. Conte Jr. w artykule o fałszywości przekazów z Bayside                                                                             (żródło: http://www.catholicplanet.com/apparitions/false08.htm) do których dodam swoje własne dopowiedzenia:

“In the distant heavens, there lived a most loving Spirit. First there was God, a God of love. Knowing love must be shared to be the fullest joy, He sort of subdivided Himself into a Family. For once even a spirit must share life eternal to reach the fullest degree of peace and joy. For love is in giving. He gave Himself to beget a Son and Holy Spirit.” (May 1969 claimed message)

Twierdzenie, że przed Synem i Duchem Świętym był Bóg Ojciec który postanowił dać początek Synowi i Duchowi Świętemu jest niezgodne z nauką Kościoła Katolickiego o Trójcy Świętej i heretyckie. Skoro wizjonerka z Bayside z jednej strony uważała się za lojalną katoliczkę a jednocześnie głosiła herezję trynitarną, to z pewnością objawienia z Bayside są fałszywe.

““Do not expect your children to be guided the right way in the light by the teachers in your school systems, for all have fallen to satan.” (November 1, 1977)”

Twierdzenie, że wszyscy nauczyciele czy też szkolne systemy służą szatanowi świadczy o fałszywości “objawień” w Bayside. Wielu nauczycieli opowiada się za godziwymi wartościami podobnie jak liczne szkoły – warte uwagi są szczególnie prywatne placówki edukacyjne mające na celu szerzenie określonych ideałów.

Żródło cytatów: http://www.catholicplanet.com/apparitions/false08.htm